Buteyko andning

Idag är en alltför snabb och ytlig andning mycket vanlig. Hyperventilationen kan vara en stressreaktion men den kan också vara kroppens sätt att kompensera för alltför syrabildande diet.

En balanserad andning understödjer blodets neutralisering av syror.

Hur andningen påverkar pH:

 • då man håller andan eller andas alltför ytligt förhindras utvädring av koldioxid ur blodet, vilket ökar dess surhet (acidos)

 • djup, lugn andning vädrar effektivt ut koldioxid ur blodet, vilket minskar dess surhet

 • hyperventilation, överdriven andning, vädrar alltför mycket koldioxid, vilket leder till att blodet blir alltför basiskt (alkalos). (Hyperventilation kan vara antingen mycket snabba eller överdrivet djupa andetag. Alltför snabb andning förekommer vid rädsla, stress och ångestattack.

  Vid metabolisk acidos ( diabetes, diarré eller förluster av bikarbonat i blodet), när blodet är alltför surt, kan hyperventilation också vara en automatisk kompensatorisk reaktion.)

 • Idrottsmän använder sig ibland medvetet av hyperventilation för att ”basa blodet” inför explosiva muskelaktiviteter där mycket mjölksyra kommer att frigöras.

 • Buteyko-andningen har utarbetas av den ryske läkaren Konstantin Buteyko, som upptäckte att många av hans patienter andades fel. Sedan patienterna fått hjälp med att justera andningen minskade sjukdomssymptomen eller försvann helt.

  Buteyko-andningen uppges lindra över 150 sjukdomar, bl.a. astma, allergier, högt blodtryck, kronisk trötthet, huvudvärk mm. Buteyko betraktade inte dessa symptom som sjukdom utan endast tecken på koldioxidbrist.

  Koldioxid räknas av de flesta som en onödig slaggprodukt, men ämnet har också mycket stor betydelse för blodets pH-reglering. Koldioxid måste finnas i tillräckliga mängder för att blodets balans ska fungera. Paradoxalt nog behövs koldioxid för syreomsättningen av alla kroppens organ. Det betyder att vi drabbas av syrebrist då blodet innehåller för lite koldioxid.

  Andning enligt Buteykometoden:

 • Andas genom bara näsan, inte genom munnen.

 • Vid andningen ska buken röra sig och inte bröst och axlar.

  På detta vis ska man andas lugnt och avslappnat.

  Vidare ska man tänka på att inte andas in för fullt utan hålla en marginal till full inandning.

 • Kontrollpausen:

 • 1. Andas ut.

 • 2. Håll för näsan och ta tid på hur länge du kan hålla andan utan att bli för ansträngd, dvs utan att pulsen går upp eller att du hyperventilerar efteråt.

  Ju kortare tid du klarar att hålla andan, desto sämre. 15 sekunder eller mindre betyder att du har dålig lungkapacitet och låg koldioxidnivå. Då behöver du andas enligt ovannämnda beskrivning ett par minuter och sedan fortsätta med kontrollpausen. På så viss fortsätter du i minst 20 minuter.

 •  

  Friskvårdskuponger logotype

   

   

             Friskvårdschecken logotype