REIKI KURSER

Reiki healing är en friskvårdsmetod som kan lindra och motverka stresssymptom, balansera kropp och själ, lösa upp blockeringar och spänningar, mm.

 Lär dig att ge healing till dig själv, din familj och andra.


 Mikao Usui, 1865 – 1926, grundaren av Reiki Healingsystemet

                    

Reiki är en gammal japansk effektiv teknik för stressreducering och avslappning, som återupptäcktes av dr Mikao Usui i början av 1900-talet genom ”handpåläggnings healing”.

Reiki kommer från två japanska ord – Rei, som betyder Universell Livsenergi och Ki Livsenergi, som flödar genom allt levande. Med annat ord: Reiki = Rei, Guds Medvetandet, som styr livsenergi, Ki.

Reiki påskyndar kroppens egna läkningsprocesser genom att balansera energiblockeringar i kroppens energisystem, hjälper kroppen att slappna av, lindrar smärta, spänningar och stress, samt startar en reningsprocess i kroppen.

Reiki behandlar inte bara de fysiska symptomen utan även de andliga och mentala orsakerna till en sjukdom och främjar därför inte bara det fysiska välbefinnandet utan har också en positiv effekt på den känslomässiga jämvikten.

Reiki används till att fylla på livskraft, stärka immunförsvaret, skydda mot sjukdomar, samt lindra värk, kroppsspänningar, utbrändhet samt akuta och kroniska rubbningar av olika slag.
Reiki kräver ingen diagnos. Energin dras till problemet utan vår personliga medverkan, d v s energin attraheras automatiskt till obalanser och sjuka vibrationer i kroppen.

Reiki är helt ofarligt, har inga biverkningar och kan aldrig överdoseras!

 

Kurser innehåller många praktiska moment, som har en utrensande effekt och sätter igång inre processer. Du kan känna utrensningar mer eller mindre i några veckor efter kursen.

4-6 veckors distans kurs     Inga förkunskaper krävs     1 initiering

REIKI  steg 1 Grundkurs,   Shoden

Din healingkanal öppnas genom initieringar, som sedan blir kvar för resten av livet.

Det är dessa initieringar som gör att du får förmågan att ge helande Reiki energi till dig själv och åt andra. Initieringar stärker din egen fysiska och mentala hälsa, du får mer kontakt med bl.a. din intuition.

Reiki 1 fokuserar på användandet av handpositioner, healing av sig själv och andra. Huvudfokus ligger på självhealing och på att fördjupa sin kontakt med reikienergin igenom vissa meditationer.

 

Pris: 1200 kr    (kursmaterial och intyg ingår)

 

Anmäl Dig på tel. 070 25 27 584 eller info@larysashalsoterapi.se

 

tillbaka till toppen

 


6-8 veckors distans kurs     Förkunskap Reiki 1     1 initiering

REIKI  steg 2, fortsättningskurs,   Okuden

 

Reiki 2 ökar effektiviteten på dina behandlingar. Du får redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Du lär dig bl.a. att sända energin på avstånd, samt till förflutet och framtid.

Reiki 2  fokuserar främst på olika typer av distansbehandlingar, samt arbete med symboler som Cho Ku Rei, Sei Hei Ki och Hon Sha Ze Sho Nen. Dessa behandlingar går på det fysiska, känslomässiga och mentala problem.

 

Pris: 1500 kr (kursmaterial och intyg/diplom ingår)

 

Anmäl Dig på tel. 070 25 27 584 eller info@larysashalsoterapi.se

 

tillbaka till toppen

 

 


REIKI MASTER, Shinpiden

6-8 veckors distanskurs     Förkunskap: Reiki 2     1 initiering

ett Reiki Master Certifikat efter godkänd Reiki Master kurs

Kursmaterial ca 70 sidor (min egen)

 

På denna kurs får du lära dig:

Master initiering

Reiki Master meditation

Reiki Master symboler och meditation

Vad är initiering?

Hur alla Reikiinitieringar/ceremoni utförs

Initiering på sig själv, distansinitiering. Övningar

Kontakt med Absolut (symbol för självinitiering), Meditation

Reikiinitiering för helande. Övningar

Gendai Reiki-ho tekniken: Jiko Joka-ho, självhealing Ibuki-ho, teknik för att rensa bort karma Behandling med Sol Behandling med Reiki på cellnivå

Den Violetta Flamman: egenskaper och hur arbetar man med Flamman

Reiki meditation för att utvidga sitt medvetande

Öppna ditt hjärta, meditation för att aktivera ditt hjärtchakra

Meditation Jorda Dig

Yin – Yang Praktiskt arbete: Balansering och harmonisering av Yin (manlig) och Yang (kvinnlig)

Energiattack, astralväsen, mm

Rensa ditt hem och din mottagning från negativa energier/astralväsen

Lärarhandledning: att bli en ReikiMaster

och mycket mer

 

Pris: 2500 kr

 

Anmäl Dig på tel. 070 25 27 584 eller info@larysashalsoterapi.se

 

tillbaka till toppen

 

Distanskurs i KUNDALINI REIKI från grundkurs till Master.

När du gått kursen så kan du lära och initiera andra i Kundalini Reiki

En stark healingmetod, inga symboler, Förkunskap: minst Reiki 2

Kundalini reiki kommer från en dansk reiki mästare och meditations lärare Ole Gabrielsson som utvecklade en egen reiki metod och lagt  till sin uppfattning om Kundalini kraften i kombination med Reiki. Ordet Kundalini betyder orm på sanskrit.

Kundalini reiki kan inte aktivera Kundalini ormen men stärker Kundalini kraften och öppnar chakrakanalen så energin kan flöda starkare genom kropp.

 

                          *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Kundalini Reiki är olika tekniker för att förstärka egen inre energi och bygga upp kraft, även att hela karmiska blockeringar i våra chakra. Man kan öka energin i alla chakra och i olika livsområden med KundaliniReiki.

I den här kursen kommer du att få lära dig fördjupade healingtekniker, och dessa kan du använda som komplement till den vanliga Reiki. Kursen har mycket övningar och framför allt självhealing.

                          *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Kursen innehåller många praktiska moment, som har en utrensande effekt och sätter igång inre processer, båda fysiska och psykiska. Du kan känna utrensningar mer eller mindre i några dagar/veckor efter kursen.

 

Grundaren för Kundalini Reiki är Ole Gabrielsen från Danmark, som gjort metoden just för distanskurser.

 

                          *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Kundalini Reiki Grundkurs 1 – 2.

I första kursen får du arbeta med att ge dig själv och andra Kundalini Reiki både fysiskt och på distans.

Kurstid 4 veckor

Kursmaterial: Ole Gabrielsens manual och min egen

2 initieringar med 3 dagar emellan

                          *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Du får lära dig:

Fakta om Kundalini kraften.

Kundalini Reiki meditation.

Kundalini Reiki till dig själv och andra på distans, till känslor (ilska, sorg, depression, ångest, svartsjuka, mm).

Rengöra saker, ditt/andras hus, rum, platser, mm.

Hela barn, djur, situationer, egenskaper och karmiska band.

Kundalini Reiki till din själ, Ditt Högre Jag för att förstärka kontakten.

Kundalini Reiki till din energikropp, mentala kropp och andliga kropp.


Kundalini Reiki Master 3 - 9

Kurstid 4 veckor, distans

1 initiering

Kursmaterial: Ole Gabrielsens manual och min egen

                           *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Du får lära dig:

Kristall Reiki

som hjälper till att frigöra smärta eller trauman lagrade som små kristalliseringar vilka visar sig i kroppen som sjukdom och spänningar i kroppen.

Diamant Reiki

Energin från diamanten väcker och helar från det förflutna och samtidigt i nuet. Energin har en diamants kvalitet.

DNA Reiki

Man använder DNA för att heala arvsanlag och sjukdomar med genetiska orsaker, såsom allergi eller allvarliga sjukdomar.

Tidigare liv Reiki

Med denna energifrekvens helar man blockeringar från tidigare liv, som sitter i våra celler.

Födelsetrauma Reiki

Den här frekvensen används för att heala födelsetrauman, för att frigöra dig från rädslor du fått från din födelse.

Lokaliserande Reiki

Energin hjälper till med att heala karmiska band till för exempelvis platser som tar vår energi, eller personer som tömmer din energi när du tänker på dem.

Balanserande Reiki

Denna teknik balanserar både kropp och själ. 30 sek.

 

Pris: 1200 kr. hela kursen från grund till Master.

 

Anmäl Dig på tel. 070 25 27 584 eller info@larysashalsoterapi.se

 

                          *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 

tillbaka till toppen

 


Friskvårdskuponger logotype

 

Friskvårdschecken logotype